Bakırköydeki Temel Liseler

Çıkarılan konun sonucunda dershanelerin tarih olması ile birlikte bu dershaneler gerekli çalışmaları ve alt yapıyı hazırlamaları sonucunda temel lise olarak eğitim hayatlarına devam etmektedir. Gerekli şartları hazır edip temel lise unvanını alan dershaneler artık öğrenci kaydı alabilmektedir. Temel liselere teşvik amacı ile devlet öğrencilere yıllık ücretin bir miktarını karşılamakta ve dershaneciliğin önüne geçmek istemektedir.

Bakırköydeki temel liseler bu açıdan bakıldığı takdirdebu şekilde dershanelerden dönüşen okullar olduğu görülmektedir. Bu okullar dershane kültüründen geldiğinden dolayı eğitim- öğretim alanında uzman eğitimciler tarafından dersler anlatılmaktadır. Ve yine bakırköydeki temel liseler öğrencilere sınava yönelik çalışmaktadır. Zaman kavramının üniversite sınavında önemli olduğu düşünüldüğünde zamanla yarışan öğrenciler yetiştirilmesi gerekmektedir. Bundan dolayı da en kaliteli eğitimin dershane kültüründen gelen temel liseler tarafından sağlanacağı bilinmektedir.

Bakırköydeki temel liseler normal devlet liselerine bakarak haftalık ders saatlerini bakarak artırmaktadır ve bu şekilde öğrencilerin daha fazla eğitim almasını sağlamaktadır. Alınan bu eğitim sonucunda öğrenciler anlamadığı konularda ya da geride kaldığı konuları telafi etmede avantajlı olduğu görülecektir.

Temel liseler öğrencilerin sadece ders konusunda eğitilmesi yanı sıra onların psiko0sosyal yanlarını da geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bundan dolayı da her ay düzenli olarak uzman psikologlar tarafından öğrencilerin sorunları çözülmek amaçlanmaktadır. Bu yönüyle düşünüldüğünde devlet okullarında bulunmayan imkânların temel liselerde olduğu görülmektedir.

Temel liseler gerekli gördüğü öğrencilere birebir özel ders vererek onların akademik ilerlemesini hızlandırmaktadır. Öğrencilerin zamanla yarışının önemli olduğu sınavlar için birebir eğitim vermektedir. Haftanın belli saatlerinde ve belli günlerinde düzenli olarak yapılan deneme sınavları sayesinde hem öğrencilerin sınav kültürü ile tanışması sağlanmakta ve hem de hangi öğrencinin hangi konuda eksik olduğu belirlenmektedir. Bunun neticesinde de o öğrenciler temel liselerin hafta sonu kurslarında birebir eğitim alabilmektedirler.

Öğrenciler temel liselerde akademik becerilerin yanında spor alanları ve ibadethaneler ile de daha rahat bir eğitim hayatı sürebilmektedir. Bir öğrencinin gününün uzun bir kısmının okulda geçtiği düşünüldüğü takdirde öğrenci okuldan hiç çıkmayarak bütün ihtiyaçlarını burada karşılaması gerçekten büyük bir avantajdır.

Yine temel lise hayatında öğrenci kılık kıyafet serbestliğinin vermiş olduğu rahatlıkla kendini rahat hissedeceği kıyafetleri giyebilmekte ve psikolojik olarak eğitim gördüğü gün boyunca rahat davranabilmektedir. Bu yönüyle de eğitim için önemli olan ortamın yaratılması ve öğrenci psikolojisi göz önüne alınmaktadır.

Temel liselerde sınıf mevcudunun az olması da öğrencilere ayrı bir avantaj sağlamaktadır. Ders esnasında 40 kişilik bir devlet okulu yerine 12-15 kişilik bir sınıfta ders işleyebilmektedir. Ve eğitimcinin her öğrenciyle ilgilenebilme imkânı olmaktadır. Bu durumda tabiî ki eğitimin kalitesini yükseltmektedir.

Tüm durumlar göz önüne alındığı takdirde temel liselerin dershane kültürü ile çalıştığı için devlet liselerine bakarak daha kaliteli bir eğitim verdiği görülmektedir. Lise kaydı yaptıracak öğrencilerin devletin teşvikini de göz önüne alarak temel liseleri de tercihleri arasında bulundurmaları daha mantıklı olacaktır.