BİYOLOJİ DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR ?

Biyoloji, canlıları ve yaşamlarını inceleyen bilim dalıdır. Canlılara ait olan olayları pozitif bilim tabirleri ile açıklamaya çalışır. Biyoloji dersi ve konuların öğrenilmesindeki en büyük engel de öğrencilerin yeterli olarak kelime bilgisine sahip olamamasıdır. Bu durumda ilk önce her konu öncesinde öğrenci o konu için gerekli olan Latice kavramları yabancılık çekmeyecek şekilde bir ön çalışma gereklidir. Biyoloji dersi bilgi ağırlıklı, temel olarak sözel bir ders olması sebebi ile anlatımın yanında grafik, şekil, şema ile desteklenerek yorum ve karşılaştırma gerektiren, ezber ile öğrenilemeyecek, pratik gerekli bir fen bilimleri dersidir. Kanuların kavranması, sorular üzerinden yorum yapılması gibi adımlar bir sonraki adımlardır. Ve öğrencinin bir öğretmene doğrudan ihtiyaç duyduğu adımlardır. Yani öğrenci konuyu çok iyi sunabilen, yorumlayabilen, alternatif yollar ile soru çözebilen bir öğretmene ve eğitim kurumuna ihtiyaç duyuyor.

Temel lise öğretmenleri alanlarında tecrübeli ve bilgililerdir. Alternatif ders araçları yardımıyla birlikte, az kontenjanlı sınıflarda öğrenciler ile daha yakından ilgilenildiği için öğrencilerin bu konuda sıkıntıları çıkmayacaktır. Öğretmen kalitesi ise özel ders imkanları ve etütler sayesinde temel liselerde daha iyi karşılanıyor. Soru çözümlerinde dikkat etmeniz gereken, soruda bizden ne istendiği ve cevaplarda bize neler verildiğini tam ve doğru bir şekilde anlamaktır.

Biyoloji dersine ait üniversite sınavlarında (YGS, LYS) sorularının anlaşılması için ve çok sayıda, farklı içerikli sorular çözüp konuyu anlamakla mümkün oluyor. Biyoloji genel olarak Latince terimlerin ağırlıklı olduğu bir derstir. Ve ilk kez duyulan kelimelerin unutulması çok kolaydır. Ertesi gün işlenecek olan ders öncesinde konuya ön hazırlık yapılarak ve o konuda geçen kelimelerin tekrarı yapılırsa unutmak zorlaşır ve konu daha kolay kavranır. Çalışırken gerekli yerlerin altı çizilerek notlar alınmalıdır, daha sonra tekrarı yapılarak hafızadan silinmez. Konulara çalışılırken sebep – sonuç ilişkisine dikkat edilmelidir. Konular içerisindeki bütünlük göz ardı edilmemesi gereklidir. Konularda asla ezber yapılmamalıdır. Konunun pekişmesi, farklı soru çözümleri ve  farklı farklı kaynaklardan yardım alınarak çalışılmalıdır. Çünkü üniversite sınavlarında farklı soru türleri olduğu için konuyu pekiştirmemiş ise öğrenci soruyu anlamakta gecikecektir.

Temel lise sayesinde öğrenciler okul sonrası etüt ve ek derslerde, farklı türlerde soru çözümleri, konu pekiştirmeleri gibi özel dersler olduğu için öğrenci sınavlara daha hazırlıklı olacaktır. Temel lise öğretmenleri,  yıllardan beri edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde öğrencileri üniversite sınavlarına daha bilinçli bir şekilde hazırlıyorlar. Temel lise sayesinde artık öğrenciler sınav kaygısına düşmeyecek. Çünkü öğrenciler, temel lise kadrosunda bulunan rehber öğretmenlerinden gerekli yardımları alarak kendilerini sınavlara daha hazır hissedeceklerdir.