COĞRAFYA HAKKINDA

Coğrafya, yeryüzündek doğal, beşeri, ekonomik gibi olayların neden ve sonuçlarını, insanlar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini inceleyen araştırma bilimidir. Coğrafya bu tür araştırmalarda tarih, jeoloji gibi bilim dallarından yararlanır. Coğrafya kelimsinin Türkçe karşılığı “Yerçizim” dir. Bundan 2200 yıl önce coğrafya terimini ilk kullanan kişi “Eratosthenes” olmuştur. Coğrafya sadece mekanların isimlerini özelliklerini ezberleme ve bunların nerde olduklarını göstermek değildir. Coğrafya dersi öğrencilerin çevrelerinde olanları anlamlarına ve insan ile çevre etkileşimi hakkında bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olur. Temel lise öğretmenleri ders için gerekli  araç gereçlerle birlikte ve önemli göreseller ile öğrenimi kolaylaştırıyor. Coğrafya ara bir bilimdir. Ne tamamen fen, nede tamamen sosyal bilimidir. Her ikisi arasında köprü rolü oynar. Pek çok  bilim dalı ile ilişkili olan coğrafya biliminde doğru yorumlar yapabilmek için iyi kültür birikimine sahip olmak gerekir.

Temel lise dersleri, kültürlü ve gerekli mekanları görmüş, bilgi sahibi olan tecrübeli öğretmenler ile gerekli materyaller ile eğitim veriliyor. İnsanlar eski çağlarda insanlar doğada oluşan olaylar ile mücadele edememişlerdir ve doğa şartlarının gerektirdiği gibi yaşamaya çalışmışlardır. Doğa olaylarının her birini tanrısal güçlerin oluşturduğunu düşünerek bunun sonucunda her bir doğa olayı ayrı bir tanrı tarafından gerçekleştiğini düşünmüşlerdir ve böylece bir çok tanrıya inanarak çok tanrılı dinler ortaya çıkmıştır. Temel lise bünyesinde bulunan ilgili hocalar yardımı ile tarihte gelişen bu tür olaylar tartışılıyor ve o zamanda yaşayan insanların düşünce yapısını ortaya çıkıyor. Eski çağlardan beri insanlar dünyanın şeklini tartışmıştır.

Ortaçağ Avrupa’sında dünyanın merkezinde kudüs olan bir tepsi şeklinde olduğu, Mezopotamya uygarlıklarında da dünyanın dört köşeli düz bir alan olduğunu söylüyorlardı. Rönesans hareketleri ile Avrupalı coğrafyacılar, Piri Reis gibi Osmanlı coğrafyacıları coğrafya biliminin gelişmesinde çok önemli katkılar sağlamışlardır. Temel lisede, gerekli olan materyaller  ve güzel örnekler yardımı ile öğrencinin konuyu ezber yerine görseller ile aklında uzun süre kalmasını sağlıyor. Temel lise sayesinde öğrenciler akıllı öğrenme tekniklerini öğreniyor ve bu şekilde öğrenme seviyelerini kolaylaştırıyorlar.