EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Eğitim ve öğretim birbirinden ayrılmayan, hayat boyunca birbiri ile bağlantılı olan iki farklı olgudur. Eğitim ailede başlar ve okul hayatı ile birlikte şekillenip hayat boyunca devam eder. Öğretim ise okullarda başlayan bireyleri hayata hazırlamak için verilen bilgilerdir. Bireyler ailelerin verdiği eğitim üzerine çevresinden ve sosyal hayattan bir şeyler ekleyerek kendi karakterini zamanla oluştururlar. Bu konuda ailelere çok büyük bir görev düşmektedir. Çünkü eğitimin temeli ailelerde verilir. Her bireyin bir gelişme evreleri vardır. Eğer bireyler bu evreleri doğru bir şekilde tamamlamaz ise ileride bu evreler bireye sorun olarak geri döner.  Çocuğun oyun dönemini en iyi şekilde yaşaması gereklidir bu dönem gelişimin en önemli evresidir. Çocuk bu dönemde sosyalleşir ve paylaşma duygusu gelişir. Bu dönemi doğru tamamlamaz ise yetişkilik döneminde pasif kalır ve yanlız kalma duygusu baskın çıkar.

Öğretim kısmında ise birey eğitimde öğrendiklerinin üstüne öğrendiklerini ekler ve böylece eğitim öğretim birbirini tamamlamış olur. Yani bireyin doğru bir şekilde yetiştirilmesi için önce aileye sonrada okullara bağlıdır. Temel lise sayesinde öğrenci hayata en iyi şekilde hazırlanır en iyi şekilde öğretimini alır. Eğitim ve öğretim birbirini doğru bir şekilde tamamlaması gerekir. Bunun için veli ile okul iletişim halinde olmalıdır. Temel lise öğretmenleri veliler ile iletişimi hiç bir zaman koparmaz ve öğrencinin okuldan sonra evde ki duruunuda veliye sorar. Unutmayalım ki doğru bireyler doğru aileleri, doğru aileler ise bilinçli bir toplumu meydana getirir. Eğitim kavramı, öğretim kavramına göre daha geniş kapsamlıdır. Tüm öğretim etkinlikleri aynı zamanda eğitim faaliyetidir. Ancak tüm eğitim faaliyetleri öğretim değildir. Eğitimin temel amacı insanı hayata hazırlamak, topluma uyumlu bir şekile yaşamasını sağlamaktır. Bu da kültürel özelliklerinin çocuğa aktarılması ile mümkündür.

Birey, eğitim yolu ile toplumun değerlerini, davranış şekillerini, kendi hayatını devam ettirme becerisini öğrenir. Günümüzde ise eğitim hem bireyin hem de toplumun gelişim açısından büyük bir önem taşımaktadır. İyi bir eğitim gören bir birey ise topluma, ve değişimlere daha kolay uyum sağlayarak, karşılaştığı problemler ile daha kolay baş edebilmektedir. Toplumda eğitim gören bireyler sayesinde bilim ve teknoloji alanında daha hızlı ilerlemekte ve refah seviyesini yükseltmektedir. Temel lise amacı yüksek seviyede bulunan insanları yetiştirmek için alanlarında en iyi öğretmenler ile çalışıyor. Ve bu uzman öğretmenler sayesinde temel lise öğrencileri ders hakkında gerekli notları alarak sınav için en iyi duruma geliyorlar. Temel lise öğrencileri aldıkları öğretimin yanında rehberlik hizmetleri sayesinde eğitimlerini de devam ettirirler. Ve eğitim öğretim birbirini en iyi şekilde tamamlamış olur.