FİZİĞİN DİĞER BİLİMLER İLE İLGİSİ

Fiziğin yaşantımızda geçerli olduğu sınırları belirlemek imkansız denecek kadar zordur.  Çünkü fizik çalışmaları yapılırken maddenin boyutlarına bakılmadan tüm maddelerin özellikleri, hareketleri, değişimleri incelenir. Fizik yasaları belli sınırları için geçerlidir. Atomdan daha küçük parçacıklar için nükleer fizik yasaları, küçük hızlarla hareket eden cisimler için klasik fizik yasaları , ışık hızına yakın hızlarda hareket için ise relativistik fizik yasaları kullanılmaktadır. Temel lise kadrosunda bulunan tecrübeli ve uzman öğretmenler ile en iyi şekilde eğitim hedeflemektedir. Temel lise öğretmenleri tecrübe ve bilgilerini öğrencilere en iyi şekilde aktarmayı hedefler.

Fizik yasa ve teorileri fen ve sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Fizik ve kimya iç içe iki bilim dalıdır. Örneğin periyodik tabloda elementlerin aynı elektron dağılımına ve benzer fiziksel özelliklerine göre gruplandırılması ile oluşturulmuştur. Veya fizik yasaları karışımların ayrıştırılmasında, tepkime hızı veya atom yapısını açıklanmasında ve bunun gibi pek çok kimya uygulamalarında kullanılır.

Biyoloji bilimindeki olaylar açıklanırken de fizik yasalarından faydalanılır. Gözün optik sisteminden, kasların kasılmasına kadar çoğu sistemde fizik yasaları kullanılır. Tıpta hastaya teşhis koyabilmek için kullanılan görüntüleme sistemleri röntgen gibi veya ameliyatlarda kullanılan lazer ışığı, kanser tedavisinde kullanılan gama ışınları fizik yasalarına dayanan mekanizmalar ile gerçekleşir.

Tarhite ise, icat ve buluşların temelinde fizik yasaları vardır. Örneğin tekerleğin bulunması, mancınık ile başlayarak topların yapılması vs.

Coğrafyada ise fiziğin önemi büyüktür. Basıç, rüzgar, yerçekimi ay ve güneş tutulmaları, ve bunların canlılar üzerindeki etkileri incelenirken fizik yasalarından faydalanılırı. Yerkabuğunun oluşumu ve yapısını inceleyen bilim dalı olan jeolojide de fizik yasalarından pek çok konuda yararlanılır. Bunlar dışında depren şiddetini ve yerini tespitinde, baraj, yol yapımlarında fizik yasalarından faydalanılır.

Gökbilimi ve astronomi, gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini, hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Astrofiziğin dalı olan kozmoloji ise tüm evreni fiziksel bir sistem olarak inceler.

Sonuç olarak fizik ve yaşam ayrılmaz bir bütündür.

Temel lise öğretmenleri kendi bilgi ve tecrübeleri sayesinde, ders için gerekli materyaller yardımıyla eğitimleri en iyi şekilde veriyorlar.