HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu olan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ilime vermiş olduğu önemi en iyi “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir.” sözü ile vurgulamıştır. Ulu önderimiz yapmış olduğu harf inkılabı ile başlatılan eğitim seferberliği çağdaş medeniyetler seviyesinde olmak için atılan önemli ve büyük bir adımdı. Eğitimin her dalına ait yeni açılan kurumları, eğitimin ülke genelinde yayılması ve gelişmesi için ve bu seferberliği bir üst adıma taşımak için kurulmaya başlanmıştı. İlimden yeteri kadar nasibini almayan devletler ezilmeye ve yok olmaya mahkum kalırlar. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk de ilimin ve fenin öneminin farkındaydı. Gelişmemiz ve diğer devletler ile olan yarışımızda ilerleyebilmemiz ilim ve fen ile mümkündür. “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” sözündeki “Mürşit” kelimesinin anlamı “Kılavuz” demektir. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk bu sözde ilimin ve fenin ilerlememizde bize kılavuzluk yapacağından bahsetmiştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün matematiğe karşı olan sevgisi ve ilgisi Selanik Askeri Rüşdiyesi’nde matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Efendi’nin dikkatini çekmiştir. Fakat Mustafa Kemal Atatürk’ün matematik ve geometri dalındaki en güzel katkısı 1937 yılında yazmış olduğu geometri kitabı ile gerçekleşti. Mustafa Kemal Atatürk’ün matematik alanında bulmuş olduğu terimlerin çoğu halen günümüze dek değişmeden kullanılmıştır. Matematik eğitiminin aynı zamanda analitik düşünceyi geliştirme özelliği birçok kez Mustafa Kemal Atatürk tarafından da vurgulanmıştır. Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir sözü o kadar anlamlı bir ifadedir ki, ilime önem vermeyen önemsemeyen milletler yolunu kaybetmiştir. İlim bütün alanlarda araştırmalar yaparak yeni gerçekleri ortaya çıkarmak demektir. Elde edilen bu bilgiler ve tecrübeler sayesinde yeni buluş ve icatlar ortaya çıkabilmektedir. İlim insanlığın en temel ve en gerçekci yol kılavuzudur. İlim sayesinde yaşadığımız evreni ve evrende bulunan varlıkları öğrenerek kendi yaşamımıza adate etmekteyiz. İlim ile uğraşan tüm insanlar sabırlı, fedekar ve yaptıkları tüm çalışmalarını insanlık için olduğunun bilincinde olan kişilerdir. İlim öğrenmeyi, sabır gerektiren bir çalışma olduğu için bu alanda çalışma yapan şahıslara gereken saygı ve irtibarın gösterilmesi en temel ve en önemli görevlerdendir.