ÖĞRETMENLİK NEDİR ?

Öğretmen, bir sanatı, bir tekniği, belli başlı bilgileri öğretmeyi kendine meslek edinmiş kimsedir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. maddesine göre “Öğretmenlik devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir” şeklinde tanımlanır. Öğretmenlik meslek olmaktan ziyade ince bir sanata benzer. Bir kuyumcu altın bir külçeyi nasıl çok güzel bir takı haline getiriyorsa, öğretmenlerde kendilerine emanet edilen öğrencileri tüm insanlara ve topluma faydalı olabilecek şekilde yetiştirmeye çalışır. Mustafa Kemal Atatürk, bir köy okulunu ziyaretinde sınıfında ders vermekte olan genç öğretmen yerini vermek isteyince Mustafa Kemal Atatürk  öğretmene “Hayır, siz yerinize oturunuz ve dersinize devam ediniz. Eğer izin verirseniz bizde sizden istifade etmek isteriz. “Sınıfa girdiği zaman Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir.” demiştir.  Tabii ki öğretmenlerin her alanda donanımlı olmaları gerekir.

Temel lise öğretmenleri alanlarında son derece donanımlı ve tecrübeli kişilerdir. Temel lise öğretmenleri kendilerini sürekli geliştirmeye devam ederler ve bilgilerini öğrencilerine aktarırlar. Öğretmen sadece bilgisi ile değil toplumun içindeki davranışları ile de örnek olmalıdır. Çünkü toplumda öğretmen örnek alınan, ilk öğretimi veren kişi öğretmendir. İnsan ilişkilerinde hata yapma şansı yoktur. Geleceğin yöneticilerini, aydın gençlerini yetiştiren kişiler öğretmenlerdir. Atatürk “Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır” diyerek öğretmenlere verdiği önemi belirtmiştir. Ancak son yıllarda öğretmenlik mesleği pek tercih edilmemektedir.

Temel lise öğretmenleri bu önemli görevin bilincinde ve öğrencilerini son derece iyi ve disiplinli olarak yetiştirmektedirler. Bunun temel nedeni öğretmenlerin ekonomik durumlarının iyileştirilmemesidir. Bir çok öğretmen geçimini sağlamak amacı ile ek işler yapmak zorunda kalıyor. Öğretmenlik mesleğinin önemini azaltan bir diğer neden ise öğretmen olarak yetişmeyen insanların devlet okullarında öğretmen olarak görevlendirilmesidir. Temel lise öğretmenleri eski yıllardan bilgili ve tecrübelidir.

Umarım ki öğretmenlik mesleği tekrar eski saygınlığına kavuşur.