YABANCI DİL BİLMENİN ÖNEMİ

Bir ülkenin dilini bilmek aynı zamanda o ülkenin kültürünü, yaşam tarzını, geçmişini anlamayı gerektirir. Yabancı dil bilen bir insan, o dilde tam olarak hakimiyet kurduysa ve o dili tam anlamıyla kullanabiliyorsa o ülkeyi tanıyor sayılır. “Bir dil bir lisan” sözü de bunu kanıtlar niteliktedir ve bu düşünce dil bilmenin önemini vurgular.  Bir yabancı dil bilmek, bireyin o dildeki sözcükleri ve dilbilgisi yapıları bilmesinin yanı sıra bu sözcük ve yapılardan yararlanılarak o dili konuşan kişilerle sözlü yada yazılı iletişim kurabilmesidir. Aynı zamanda nerede, ne zaman, hangi yapı ve sözcüklerin kullanılacağı bilmek demek olan “iletişimsel yeti” ye de hakim olmak gerekir. Bunu kazanabilmek için o dilin kültürünü, edebiyatını, yaşam tarzını bilmek ve anlamak gerekmektedir. Bugün hızla değişen ve gelişen dünyamızda anadilimizi bilmenin ve konuşmaın yanında yabancı dillerde öğrenmeliyiz. Herhangi bir alanda bilgi alışverişi yapabilmeli, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade edebilmek için anadilimiz dışında en az bir tane yabancı dil bilmeliyiz. Temel lise öğrencileri İngilizce dışında da belirli olan diğer dilleri de öğrenebilirler. Temel lise öğrencileri özel ders veya uzaktan eğitim şeklinde başka dilleri öğrenebilir.

Evrensel dil olarak İngilizce’nin yanı sıra Almanca, Fransızca ve İtalyanca dillerini öğrenmek istiyorsanız herhangi bir temel lise şubesine kayıt yaptırarak gelerek hocalarımızdan birebir olarak özel ders şeklinde yabancı dil eğitimini alabilirsiniz. Temel lise öğrencisi olarak birebir verilen özel dersler sayesinde yabancı dilini yaşıtlarına göre daha geliştirerek diğer yabancı insanlar ile daha kolay iletişime geçerek kendini ifade edebilecekler.