Temel Lise Müfredatı Nasıl ?
Anadolu Liseler baz alınarak hazırlanan temel Liselerin müfredatları kesinleşmiş oldu. Talim ve terbiye kurulu tarafından oluşturulan Temel Lise Müfredatı içerisinde yer alan bazı dersler ise yüz yüze yapılabilecektir. Üstelik 9 sınıflarda toplam eğitim süresi 26 saat gibi bir zaman dilimini kapsarken sınıf kademelerinde yükselme oldukça eğitim süresinde de azalma yaşanacaktır. […]