Temel Lise Avantajları

Dershanelerin kapatılması sonucunda gerekli aşamaların yapılması ile dershanelerin temel liseye dönüşmesi eğitim alanında ayrı bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Devlet özellikle bu özel liselere teşvik amacı ile öğrencilerin yıllık ödeyeceği miktarın bir kısmını karşılamaktadır. Bu yöntemle dershaneciliğin önüne geçmek istemektedir.

Temel liselerin devlet okullarına oranla eğitiminin daha kaliteli olacağı bildirilmektedir. Bu liselere gidecek öğrencilerin daha avantajlı olacağı bilinmektedir. Temel lise avantajları ve temel lisenin önemi konusuna değinecek olursak:

. En büyük avantaj ders saatleridir. Mevcut devlet okullarında verilen haftada 35 saat sınırı dışında özel liselerde bu ders saati daha da artırılabilmektedir. Özellikle velilerin isteği doğrultusunda ve lisenin bulunduğu ilin valiliğinin onayı alınarak özel liseler sadece kendi öğrencileri ile sınırlı kalmak şartı ile cumartesi günleri de ders verebilmektedir. Bu etütler sayesinde öğrencilerin almış oldukları eğitim saati artmaktadır.

. Yabancı dil eğitimi normal devlet okullarında iki saat iken özel liselerde bu oran 4 saatte çıkarılabilmektedir. Bu durumda öğrencinin dil öğrenmesi açısından önemlidir.

. Kılık kıyafet alanında serbestlik tüm okullarda mevcutsa da temel liselerde bu uygulama daha gözle görülür bir vaziyettedir.

.  Devlet okullarında bulunmayan spor tesisleri, ibadethane, laboratuar vb etkinlik alanları temel lisede olmaktadır.

.Özellikle de devlet okullarında öğrencilerin devamsızlık gibi faktörlerini saklayabileceği okula gitmeme durumlarının olacağı düşünülürse temel liselerde sürekli veli iş birliği ve irtibatı olduğundan dolayı böyle bir durumun olmasının imkânsız olduğu görülecektir.

.Temel lise avantajları ders saatlerinin içeriği ile de ilgilidir. Uygulanan programda ders saatleri aynı olsa da birçok devlet okulunda derslerin içeriği ve işleniş bicimi o dersin tam olarak verimli geçesini önlemektedir.

.Temel lise faydaları konusunda diğer bir etmen sınıfım mevcududur. Normal devlet okulunda bu mevcut 30 kişiyi ve hatta bazen daha fazla sayıyı bulabilirken temel liselerde bu sayı azalmakta ve 12-24 arası olmaktadır. Bu durumda ders esnasında bir öğrenciye düşen zamanın artmasını sağlamaktadır.

. Temel liselerde öğrenciler okulun yapısının imkânı olduğundan dolayı sadece anlatılan dersler sözel olarak kalmayıp uygulamaya yani pratiğe de dökülmektedir. Yapılarak öğrenilen bilgilerin kalıcılığının da fazla olduğu bilinmektedir.

Yine temel liselerde devlet okullarına oranla öğrencileri gereksiz derslerin yoğunluğundan kurtulması temel lise faydaları arasındadır. Bu liseler öğrencileri sınav odaklı çalıştırdıkları için zamana karşı yarışıyorlar ve üniversite sınavlarında daha başarılı olmaktadırlar.

Bu liselerde haftanın belirli saatlerinde deneme sınavı yapılarak öğrencilerin eksikleri sık sık kontrol edilmektedir. Gerekli görülen öğrencililer birebir eğitim alarak geri kaldığı ya da eksikliğin belirlendiği noktalarda gelişmesi sağlanmaktadır.

.Eğitim öğretim açısından temel liselerin faydaları son olarak kolej mantığı ve dershane mantığının bir arada yürültülmesidir. Ne kadar da dershane ibaresi geçmese de burada çalışsan eğitimciler uzun yıllar dershane sektöründe çalıştığı için 11 ve 12. Sınıftaki öğrencileri aynı mantıkla sınava hazırlamaktadırlar. Bol soru çözümü eşliğinde uzman eğitimcilerle birlikte bu eğitim verilmektedir.

. Devlet okullarına bakarak temel liselerde öğrenciler aylık ya da haftalık olarak uzman psikologlarla buluşmada ve kendilerinde var olan sorunları çözebilmektedir. Bu yönüyle temel lise yararları devlet liselerine bakarak daha fazla olmaktadır.

Son olarak temel liseler sürekli kendilerini geliştirmek zorunda olduğundan dolayı öğrencilerde sürekli olarak yeniliklerle ve daha kaliteli eğitimlerle karşılaşmaktadır. Temel liselerin bu özelliği tercih edilmelerinde en önemli faktörlerden biridir.