Temel Lise Eğitimin Önemi

Çıkarılan kanun sonucunda dershanelerin artık tarih olacağı bildirilmiştir. Artık dershaneler temel lise olarak eğitim camiasındaki hayatlarına devam edecektir. Buna bağlı olarak ta devlet temel liselere teşvik amacı ile bu liselere gidecek olan öğrencilere maddi destek sağlamaktadır. Peki bu kadar imkan sağlanan temel liselerin ne gibi avantajları vardır? Temel lisenin önemi şu şekildedir:

Temel liseler dershane kültüründen geldiğinden dolayı verilen eğitim de bu şekilde olmaktadır. Bu eğitimler daha sıkı ve disiplinli olması yanında öğrenciler için gereken bilgilerin işlenmesi şeklindedir. Bilgi kalabalığı yapmayıp öz olarak gerekli bilgilerin verildiği yerlerdir.

Eğitimde kaliteyi artırmakta ve öğrencileri sürekli olarak çalışmaya teşvik etmektedir. Bu yönüyle devlet okullarına oranla başarı da artmaktadır.

Devlet okullarında özellikle nüfus çokluğu nedeni ile verimli işlenemeyen dersler burada gerekirse birebir işlenebilmektedir. Hem bu yönüyle eğitim kalitesi artmaktadır ve hem de devlet okullarındaki öğrenci sayısının azalmasına fayda sağlamaktadır.

Öğrenci açısından temel lise yararları normal devlet okulları ile kıyaslandığı takdirde; öğrenci bu liselerde sadece bilgiyi teorik olarak değil almış olduğu bu teorik bilgiyi uygulayarak kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır. Ve yine uzman psikologlar eşliğinde ders çalışma sorunlarını giderebilmektedir. Bu yönüyle öğrenciler hem psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmakta ve hem de derslerin daha verimli nasıl olacağı hakkında bilgi almaktadır.

Temel lise faydaları hakkında bakıldığında devlet okullarında öğrencilerin günlük eğitim sırasında sadece sıralarda kalabalık bir sınıfta oturup pasif dinleyici olduğu görülmektedir. Temel liselerde sınıf mevcudunun azlığı ve her öğrenciye ders saati boyunca düşen dakika açısından bakılında devlet okullarından kat ve kat daha fazla olduğu görülmektedir. Birey olan öğrencilerin kişi başına düşen dakika miktarlarının artması ile ders esnasında daha fazla süreye sahip olması ve düşüncelerini dile getirmesi kişilik gelişimi açısından da ayrı bir fayda sağlamaktadır. Temel lise faydaları olarak bir başka konu ise öğrencilerin müfredata olan derslerin dışında stres atacakları spor salonları, ibadethaneler ve dinlenecekleri yerler olması normal devlet liseleri ile aralarındaki farkı göstermektedir. Ve bu liselerin tercih edilmesini artırmaktadır.

Temel lise avantajları ders saati ve miktarı acısından bakıldığı takdirde de farklılık göstermekte ve temel liselere giden öğrencilerin bu konuda açık ara önde olduğu görülmektedir. Devlet okullarında normal ders saatleri 5 gün ve 35 saattir.Bu zaman sınırı içinde kalabalık sınıflarda derslerin çok verimli geçeceği düşünülemeyeceği gibi 35 saatlik haftalık ders saatinin yeterli olmayacağı da bilinmektedir.Ve yine temel lise avantajları bu ders saatlerini sadece kendi öğrencilerine özgü olmak şartı ile hafta sonu kursları ile takviye etme imkanları da bulunmaktadır.Yani devlet okullarında normal haftalık ders saatleri 35 iken temel liselerde bu ders saatleri hafta sonu kurslarla artmaktadır.

Temel liselerde öğrenci eğer ki hafta içinde geri kaldığı ya da anlamadığı konuları birebir sorarak tekrarlama imkânı olmaktadır. Bu sayede de öğreniminin geri kalması ya da eksik öğrenmenin önüne geçilmektedir.

Temel liseler hem psiko-sosyal açıdan ve hem de ders saati olsun dersin işleniş biçiminden olsun dershane kültüründen geldiğinden dolayı verimli bir şekilde geçirmektedir. Bu yönüyle temel liselerin normal liselerden daha fazla tercih edilmesini sağlamaktadır. Liselere kayıt yaptıracak öğrencilerin bunları göz önüne alarak kayıt yaptırmaları daha uygun olacaktır.