Temel Lise Müfredatı Nasıl ?

Anadolu Liseler baz alınarak hazırlanan temel Liselerin müfredatları kesinleşmiş oldu. Talim ve terbiye kurulu tarafından oluşturulan Temel Lise Müfredatı içerisinde yer alan bazı dersler ise yüz yüze yapılabilecektir. Üstelik 9 sınıflarda toplam eğitim süresi 26 saat gibi bir zaman dilimini kapsarken sınıf kademelerinde yükselme oldukça eğitim süresinde de azalma yaşanacaktır. Buna göre 12. Sınıfa gelen öğrenciler toplamda 12 saat eğitim göreceklerdir.

Uzaktan Eğitimle İşlenebilecek Dersler

Uzaktan Eğitimle İşlenebilecek Dersler arasında iseAstronomi ve Uzay Bilimleri, Seçmeli Felsefe, İşletme, Ekonomi, Demokrasi ve İnsan Hakları, Fransız Edebiyatı, Alman ve İngiliz Edebiyatları, Bilgi Kuramı, rama ve Proje Hazırlama dersleri, Bilgi ve İletişim Teknolojisi ve sosyal etkinlik dersleri yer almaktadır. Bu sayede hem öğrenciler hem de anne ve babalar Temel Lise Müfredatı ile haftalık kaç saat diliminde ders işleneceğini, hangi derslerin zorunlu olacağını, uzaktan eğitim şart mı olacağını öğrenebilmektedir.

Yeni müfredatla beraber temel liselerde toplamda4 saat matematik ve 2 saat geometri okutulması da kararlaştırılmış oldu. Genel Liseler toplamda 35 saatlik bir eğitim sürecinden geçerken Anadolu liseler ise toplamda 40 saat görmüş olacaktır.

Temel Lise Eğitimi Nasıl Olacak?

Müfredatın belirlenmesi ile birlikte artık öğrencilerde üst düzey temel lisede ki eğitim alabilecektir. Seçmeli dersler arasında ise Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Temel matematik, İleri, Kimya, İleri Fizik, İleri Biyoloji, Seçmeli Tarih, Coğrafya, psikoloji, Mantık ve Sosyoloji gibi dersler yer almaktadır. Haftalık ders saati 2013 yılında 37 iken yeni çıkarılan müfredatla birlikte 35 saate düşürülmüştür. Sınıf atladıkça öğrencilerin alacağı derslerde de azalma oluşacaktır. Genel Lise programının uygulanması ile birlikte ister istemez öğrenciler açısından da bir rahatlama söz konusu olacaktır.

Son dönemde merak edilen konuların başında Temel Lisede Eğitim Nasıl Olacak düşüncelerinin olduğunu söyleyebiliriz. Alınan yeni kararlar sonrasında temel liselerde eğitim hem hızlandırılmış olacak hem de öğrenciler istedikleri seçmeli dersleri seçebilme hakkına sahip olacaklardır. Müfredatta ders değişiklikleri ve haftalık ders saatinde bir farklılık yoluna gidilmiştir diyebiliriz.