Temel Lise Nedir ?

– Radikal bir kararla kapatılması talep edilen derhanelerin, liselere dönüşümünün ardından aldığı isim ” Temel Lise” dir.

Temel Lise yararlı mıdır ?
– Bünyesinde reform gerçekleştiren Temel liseler özellikle universite hazırlığının aktif ve yüksek tempo ile geçmesini talep eden bireylerce tercih ediliyor çünkü devlet liselerinin aksine öğretmen – öğrenci ilişkisi son derece pozitif ve üst düzeyde akabinde öğrenme + pekiştirme uygulamaları mevcut ayrıca psikolojik danışmanlık ile sahip olunan sınav stresi
sınava henüz aylar var iken yok oluyor. Temel liseler, haftada 20 saat yüz yüze, kalan saatlerde de sınav yapmak üzere sabahçı öğlenci olarak ikili öğretim yapabilecek. Sıradan devlet liselerinde sınıf kontenjan rakamı 30 – 32 iken temel liselerde aktif bir ders süreci için yalnızca 12’dir.

Temel lise başarı teminatı veriyor mu ?
– Klişe bir cevap ile “hayır” ancak verimli ders çalışmalarının ardından her hafta düzenli olarak yapılan sınavlar doğrultusunda öğrenci bu teminatı kendi alacaktır. Amaç birlikteliğinin temel liseye gelen bireyi etkisi altına alacağını garanti ederek temel lise sınıfında bulunan 11 öğrencinin amacı verimli bir ders elde edip arzu ettiği üniversiteyi kazanmak olduğu için 12. kişi yani “siz” ister istemez başarı ile buluşacaksınız.