Temel Liselere İlgi Nasıl ?

Temel liseler eğitim hayatına yeni girdiği için beraberinde birçok soruda getirmiştir. Evlatlarının iyi bir eğitim almasını isteyen veliler temel liseler hakkında araştırma yapmaya başlamıştır. Kolejlerin benzeri bir okul açıldığı için merak edilmektedir. Dershanelerin kapatılması ile de eskiden olduğu gibi öğrencileri devlet liselerine gönderip takviye olarak dershaneye gönderme imkânı da kalmadığı için i veliler öğrencilerinin iyi bir eğitim almasını istemektedir. Bundan dolayı da temel liselere olan ilgi açıldıkları ilk günden itibaren artmaktadır.

Temel liselere ilgi nasıl?

Veliler artık dershane kültüründen geldiğini bildiği temel liselere büyük ölçüde ilgi göstermektedir. Her geçen gün temel lise kayıtları artmaktadır. Bu liselere kayıtların ve nakil işlemlerin kolay olması ve alınan diplomaların bakanlık onaylı olması dolayısı ile temel liselere ilgi her geçen gün artmaktadır.

Temel liseler vermiş oldukları eğitim sonucunda normal devlet okulları ile kıyaslandığı takdirde bir hayli onların önünde olmaktadır. Öğrencilere sunmuş olduğu avantajlar ile tercih edilme oranları da artmaktadır. Öğrencilerin sadece akademik başarılarını amaçlamamaktadır. Öğrencilerin kişilik gelişimlerini de eğitmek istemektedir. Bu yönüyle hem öğrencilerin hem de velilerin tercihleri arasındadır.

Temel liselere kayıt yaptıran her öğrenciye devlet teşvik yardımı verdiği için öğrencilerin bu liseleri benimseme durumları artmaktadır.  Buna bağlı olarak ta temel liselere kayıt yaptırmak isteyen öğrenci sayısı artmaktadır.

Neden temel lise?

Velilerin en çok ta neden temel lise dediği bilinmektedir. Haklı olarak bilinmeyen bir yer hakkında böyle sorular akla gelmektedir. Temel lise öğrencilere birçok konuda imkânlar sağlamaktadır. Bu imkânlar ile birlikte devletin de teşviki olunca tabii ki temel lise tercihi artmaktadır.

Şimdi neden temel liselerin tercih edilmesi gerektiğine bakalım:

Temel liseler; öncelikle bir öğrencinin okul dışına çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir kurumdur. Öğrenci okul sınırları içine girdiği andan itibaren o günkü temel ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Dışarı çıkma gibi bir duruma gerek duymamaktadır.

Eğitim açısından bakılırsa; dershane kültüründen gelen ve uzun yıllar sınav odaklı çalışan uzman eğitimciler ders vermektedir. Ders sırasında sadece zaman geçirmek, ders zamanını doldurmak amacı olmayan eğitimciler kaliteli bir eğitim vermektedir. Oluşturulan ortamdan dolayı öğrencilerde sürekli olarak çalışma isteği artmaktadır. Bu durumda öğrencileri eğitim almaya yöneltmektedir.

Temel liselerde ders dışı etkinliklerle de öğrencilerin sosyalleşmesi sağlanmaktadır. Uzman psikologlar eşliğinde sorunları çözülmektedir. Bu durumda öğrencilerin eğitim almaları noktasında önündeki engelleri kaldırmaktadır. Bu çalışmalarda haliyle başarıyı getirmektedir.

Temel lise kayıtları; normal kayıt döneminde olmaktadır. Bakanlığın belirlemiş olduğu çalışma takvimine göre hazırlanan tarihlerde yapılmaktadır. Öğrenciler kayıtlarını yaptırarak eğitim-öğretimlerini temel liselerde gerçekleştirebilmektedir.