Temel Liseye Dönüşen Dershaneler

Dershanelerin kapatılma kararı ile eğitimde yeni bir ekol olan temel lise kavramı artık günümüzde iyiden iyiye kendini belli etmeye başlamıştır. Gerekli çalışmaları ve alt yapıları tamamlayan dershaneler artık eğitim camiasında temel lise olarak yaşamını sürdürecektir. Verdikleri eğitim dershane kültürü şeklinde olan temel liseler artık eğitim hayatında özel okullarla yarışabilecek ve özel okullara rakip olabilecek seviyededir.

Temel liseye dönüşen dershaneler normal devlet liselerine bakarak birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Bu avantajların yanı sıra devletin vermiş olduğu teşvik yardımı ile de tercih sebepleri arasına girmektedir. Sunmuş olduğu imkânlar ile artık yeni bir lise kavramı ortaya çıkmıştır.

Peki, neden temel liseye dönüşen dershaneler tercih etmelidir?

Öncelikle normal liselerde eğitim hayatı ister istemez sınırlı olmaktadır. Gerek fiziki koşullar ve gerekse diğer imkânlar olsun artık devlet okullarının binaları ve bu binaların alt yapıları günümüzde geçerli olan eğitim yaklaşımını kaldıracak türden değildir. Devlet okullarında 2005 yılına kadar eğitim felsefemiz olan daimicilik ve esasicilik kültürüne göre yapılmış olması ve şu anda günümüzde yapılandırmacı eğitim anlayışı yeni öğretim felsefemiz olması dolayısı ile binalar da bu yeni felsefenin ders anlatım şeklini kaldıramamaktadır.

Daimicilik ve esasicilik odaklı eğitim felsefesinde başrol öğretmen iken her şeyin öğretmenin bilgisi altında olurken yapılandırmacı yaklaşımda bunun tam tersi olmaktadır. Yani eski felsefe de öğrenci alıcı öğretmen anlatıcı konumda idi ve devlet okullarının yapısı da bu şekilde idi. Fakat günümüzde eğitim anlayışı yapılandırmacılık olduğundan dolayı artık öğretmen ve öğrencinin birlikte çalıştığı ortamların olması gerekmektedir. Verilen bilgiler sadece teorikte değil uygulama alanlarına da dökülmesi gerekmektedir. Oysaki devlet okullarında eski sisteme yönelik binalar olduğu için uygulama alanlarının olma imkânı ya çok azdır ya da yok denecek seviyededir.

Bir diğer sebep ise devlet okullarında her gün öğrenci sayısı artmaktadır. Buna rağmen alt yapı hizmeti tam olarak karşılanamamaktadır. Bundan dolayı bir devlet okulu sınıfında öğrenci sayısı 30-35’ leri buluyor iken temel liselerde bu oran en fazla 15 ile kalmaktadır. Birebir eğitimin dahi mümkün olacağı temel liseler bu yönüyle eğitimin kalitesini artırmaktadır.

Bu sene eğitim hayatına başlayacak olan temel liseler ne kadar da ismi değişe de alanında uzun süre çalışmış uzman eğitimciler tarafından ders anlatılmaktadır. Bu konuda her eğitimcinin kendi alanında uzmanlaşması ve öğrencileri hem sınav mantığına yetiştirmeleri ve hem de onların sosyo-kültürel çalışmalar yapmasını sağlamaktadır. Normal okullarda sadece başarı ders ile ölçülürken ve sadece ana dersler dediğimiz derslerden başarılı olunması için çabalanırken temel liselerde öğrenciler bir bütün olarak görülmekte ve her yönleri ile gelişmeleri amaçlamaktadır. Sunulan spor tesisleri, dinlenme yerleri, ibadethaneler ve bir insan için gerekli olan her şey temel liselerin içinde mevcut bulunmaktadır. Bir öğrenci gün boyunca okul dışına çıkmadan bütün ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Özellikle de devletin vermiş olduğu teşvik yardımı ile de temel liseler tercih edilmelidir.